Jsme členem cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

záruka kvality a odbornosti

1. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2010

kategorie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů - řešení detailu

3. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2008

kategorie rodinné domy rekonstrukce

1. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2006

kategorie rodinné domy rekonstrukce

Střešní krytiny Mediterran

Pokud právě přemýšlíte, kterou střešní krytinu nebo střešní tašku použít na Vaši střechu, jste na správném místě. Vítejte na stránkách výhradního dodavatele střešního systému Mediterran.
Několik generací kultury práce ve společnosti s dlouholetou tradicí ve spojení s moderní technologií výroby vytváří dokonalou harmonii tradice a inovace.
Nabízíme vám pět základních typů střešní krytiny Mediterran. Jsou jimi střešní krytina Standard, Coppo, Danubia (EVO), Rundo (EVO) a Zenit. Kvalita střešní krytiny splňuje technické normy STN EN 490.

Na naše výrobky poskytujeme třicetiletou záruku na přesnost rozměrů, vodotěsnost a mrazuvzdornost.

Naše nabídka střešních krytin

Střešní krytina
Standard

Střešní krytina
Danubia

Střešní krytina
Danubia EVO

Střešní krytina
Coppo

Střešní krytina
Rundo

Střešní krytina
Rundo EVO

Střešní krytina
Zenit

 

 

Střešní krytiny Mediterran - Střešní tašky

Střešní tašky jsou barvené přidáním oxidové barvy do základního materiálu. Na povrchu tašek se nachází homogenní ochranná vrstva, která se svojí barvou neliší od barvy základního materiálu. Tato ochranná vrstva způsobuje vodoneprostupnost tašek, což zabrání tomu, aby na tašky škodlivě působily cykly „zmrznutí a tání". Také se tím značně prodlouží životnost. Samozřejmě po dobu uskladnění a pokrývání je nutno dbát na vhodnou ochranu betonových tašek. Z toho vyplývají nejen konstrukční, ale i estetické výhody, protože pravděpodobnost uchycení mechu a jiných rostlin je na nenarušeném povrchu mnohem menší. Tato vrstva vzdoruje i škodlivým účinkům smogu v městech se znečistěným ovzduším. Rovnoměrným opotřebováním ochranné vrstvy se barva střechy nezmění, protože i materiál v celém svém průřezu je barvený.

Střešní krytiny Mediterran - Betonové výrobky

Beton se po zamíchání nanáší na podložky, konečný tvar se vytváří lisováním. Po nanesení povrchové ochrany se tašky společně s podložkami zavážejí do vytvrzovací komory, která zvýšením teploty urychluje tvrdnutí betonu.

Beton - jako stavební materiál – má tradici tisíce let. Starověcí Řekové používali směs páleného vápna a písku už již v roce 2000 před n.l., poté Římané přimíchávali k vápenné omítce i sopečný popel. Kopule Pantheónu v Římě se svým průměrem 43,3 m byla zhotovená z takového betonu již ve II. století!

Po dlouholeté odmlce začali experimentovat s mícháním betonů nejdříve v Anglii a potom ve Francii. První krytiny z betonových tašek se začaly objevovat v Evropě cca před 150 lety. Upřesněním receptur došlo k všeobecnému rozšíření použití betonu a železobetonu.

HISTORIE

Představení firmy - tradice a hodnoty

Zakladatel společnosti Kálmán Mészáros jako první z generace začal manuální výrobu betonových výrobků v obci Neded na Slovensku. Ještě i v současnosti v této oblasti nacházíme střechy pokryté 70-80letou tzv. „mészárosovskou“ taškou. Výroba betonové střešní krytiny Mediterran Slovakia s.r.o. byla zahájena v roce 2000 v obci Vlčany, nacházející se v jižní části jihozápadního Slovenska. Výroba betonové krytiny byla zahájena jako rodinné podnikání, přešla vývojem od manuálního způsobu přes poloautomatizovanou technologii až k dnešnímu plnoautomatizovanému evropskému standardu zodpovídajícímu způsobu výroby.

Začínáme vyrábět střešní tašky

V roce 2000 založená firma Mediterran Slovakia s.r.o. začala poloautomatizovanou technologii vyrábět tašku pod názvem "Mediterran 15", která se brzy začala těšit velkému zájmu zákazníků.
Rok 2004 přinesl nový tvar, novou technologii. V roku 2004 se naskytla příležitost uvést na trh nový tvar Danubia®. Výroba probíhá na plnoautomatizované lince, splňující vysoké nároky na kvalitu a umožňující rozšíření kapacity.
Převládající západoevropské trendy a charakteristiky začali postupně a ve stále větším rozsahu nahrazovat řešení charakteristické pro středozemní oblast. Kroky, které společnost podstoupila v oblasti svého rozvoje v roku 2004, byla reakcí na narůstající poptávku po formálních a barevných řešeních ve smyslu tohoto sílícího trendu. Výsledkem bylo uvedení nového výrobku s odlišnou barevností i tvarem Mediterran Coppo®. Taška Coppo® má dvě linie produktů. K antické linii patří barvy terracotta a antická červená s vícevrstvovou povrchovou úpravou a druhou linií jsou typy Ferrara a Venezia se speciální rozptýlenou povrchovou úpravou. Tato řada výrobků je nejen vysoce specifická, ale zároveň umožňuje i uspokojení požadavků domácích stavitelů v oblasti nových trendů za přijatelnou cenu, se záručními podmínkami a při možnosti nabídnutí kvalitních služeb zákazníkům.
Společnost Mediterran Slovakia s.r.o. rozšířila nabídku s nově vytvořenou linií Rundo®. Taška Rundo® svým technickým řešením představuje obraz moderní estetické krytiny, která je vhodná i pro krytí klasických objektů.

Vlnitá taška Standard® se dostala do oběhu v roku 2005. V porovnání s taškami Danubia® a Coppo® jsou její rozměry úplně stejné. Díky příznivému profilu se nám podařilo snížit hmotnost střešního systému na 1 m2. Vhodný odvod deště je zabezpečený kvalitním povrchem. Díky malé zastíněné ploše je zabezpečeno i rychlé tání sněhu. Boční spojení tašek se uskutečňuje dvojitou vodní drážkou.

Střešní systémy nové generace

V roku 2007 dozrál čas na zavedení nové generace střešního systému. Taška Zenit® jednoduchým pravidelným obdélníkovým tvarem a přepracovaným homogenním povrchem představuje nový proud a směrování v současném, tradičním světě střešních krytin. Také barevná škála – carbon, cihlově červená, antická červená – zvyšují atraktivnost této krytiny. V roce 2009 nastává inovace ve zlepšení povrchové úpravy našich tašek pod názvem „colorsystém“, kdy k dvojitému akrylátovému nástřiku přibývá další speciální vrstva, která chrání jak tašku samotnou (povrchová vrstva je tvrdší a odolnější proti opotřebení, lépe utěsňuje póry a tím zároveň usnadňuje odtok vody z tašky), tak hlavně lépe chrání barvu tašky (díky povrchové úpravě taška lépe odolává UV záření a tím nedochází k jejímu vyblednutí, má intenzivnější lesk). Tuto povrchovou úpravu najdete u tašek řady Danubia, Rundo, Coppo a Zenit.
Současně v tomto roce přichází na trh nová taška řady Standard s názvem Vlčanka (ve skořicové barvě). Touto taškou jsme reagovali na poptávku zákazníků po kvalitní tašce za velmi výhodnou cenu.
Naprostým unikátem je typ Zenit® břidlice, který byl uveden na trh v roce 2010 jako první z novinek tohoto roku. Svým reliéfním povrchem připomíná přírodní břidlici a vytváří tak neotřelou a luxusní podívanou. Střecha pokrytá taškou Zenit® je důkazem kvality bez kompromisů. Tato masivní taška se vyrábí z barevného betonu se speciální povrchovou úpravou, která garantuje dlouhodobé homogenní zbarvení a tón tašky. Střecha Zenit® je alternativou k dosavadním tradičním a obvykle používaným střešním krytinám pro všechny ty, kteří se rozhodnou svoji osobnost prezentovat i prostřednictvím originálního domu a střechy. Toto zastřešení odráží jistotu, preciznost i dynamiku současného moderního světa. Druhou novinkou roku 2010 je povrchová úprava EVO, kterou dodáváme u dvou typů tašek – Danubia a Rundo. Tato povrchová úprava se vyznačuje vysokým leskem a velmi hladkým a tvrdým povrchem, který ještě lépe odolává přírodním vlivům.

Technologie výroby

Beton, jako základní materiál

K trvanlivosti tašek vedle moderní technologie přispívá i samotný beton jako materiál vyrobený z přírodních surovin. Je technologickou výhodou, že beton zhotovený podle stejné receptury má stále shodné vlastnosti. Při výrobě v maximální míře zohledňujeme principy ochrany životního prostředí.

Beton - jako stavební materiál – má tradici tisíce let. Starověcí Řekové používali směs páleného vápna a písku již v roce 2000 před n.l.. Později Římané přimíchali k vápenné omítce i sopečný popel. Kopule Pantheónu v Římě se svým průměrem 43,3 m byla zhotovená z takového betonu již ve II. století!

Po dlouholeté odmlce začali experimentovat s mícháním betonů nejdříve v Anglii a potom ve Francii. První krytiny z betonových tašek se začaly objevovat v Evropě cca před 150 lety. Upřesněním receptur došlo k všeobecnému rozšíření použití betonu a železobetonu.

Technologie výroby

Základním materiálem tašek je beton, který je vyroben ze surovin dodávaných do výrobního závodu. Kontrola surovin před jejich smícháním je průběžná, protože jen tímto způsobem se dá zabezpečit výborná kvalita. K tříděnému křemičitému písku vytěženého z Dunaje se přidává v odpovídajícím množství portlandský cement, záměsová voda a oxidová barva nejvyšší kvality podle stanovené receptury. Rovnoměrná homogenizace a rovnoměrné promíchání hmoty je zabezpečeno striktním dodržováním předepsané technologie.

Beton se po zamíchání nanáší na podložky. Konečný tvar se vytváří lisováním. Po nanesení povrchové ochrany se tašky společně s podložkami zavážejí do vytvrzovací komory, která zvýšením teploty urychluje tvrdnutí betonu.

Tašky jsou barvené přidáním oxidové barvy do základního materiálu. Na povrchu tašek se nachází homogenní ochranná vrstva, která se svojí barvou neliší od barvy základního materiálu. Tato ochranná vrstva způsobuje vodoneprostupnost tašek, což zabrání tomu, aby na konstrukci škodlivě působily cykly „zmrznutí a tání". Také se tím značně prodlouží životnost; samozřejmě po dobu uskladnění a pokrývání je nutno dbát na vhodnou ochranu betonových tašek. Z toho vyplývají nejen konstrukční, ale i estetické výhody, protože pravděpodobnost uchycení mechu a jiných rostlin je na nenarušeném povrchu mnohem menší. Tato vrstva vzdoruje i škodlivým účinkům smogu v městech se znečistěným ovzduším. Rovnoměrným opotřebováním ochranné vrstvy se barva střechy nezmění, protože je materiál v celém svém průřezu barevný.

nahoru | vytisknout stránku

Pokrývačské práce, firma KAZAVA pokrývačství, mobil:(+420) 777 843 043, e-mail: kara@tesar-pokryvac.cz

CzechProject spol. s r.o.