Jsme členem cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

záruka kvality a odbornosti

1. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2010

kategorie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů - řešení detailu

3. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2008

kategorie rodinné domy rekonstrukce

1. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2006

kategorie rodinné domy rekonstrukce

Nadkrokevní izolace

Nabízíme nadkrokevní izolace.

Nadkrokevní izolace

Rozhodnutí o použití nadkrokevní izolace je jistě správné. Nadkrokevní izolace poskytuje několik výhod, které vkládané izolace mezi krokve nemohou nabídnout. Jedná se především o plnoplošnou izolaci celé plochy střechy, ušetření respektive získání obytného prostoru, možnost estetického využití vhodně opracovaného krovu jako součást interiéru. Skladba střechy se u níže zmiňovaných izolací značně zjednodušuje, neboť odpadá nutnost použití difúzní a parotěsné folie.

 

10 hlavních výhod systému nadkrokevní tepelné izolace:

  1. Jednoduchá a spolehlivá aplikace - jednoduchá (tím i spolehlivá) aplikace tepelné izolace šikmé střechy prakticky v libovolné tloušťce
  2. Vysoká únosnost tepelné izolace - vysoká pevnost EPS v tlaku zaručuje minimální deformace od zatížení i při velkých tloušťkách izolace
  3. Možná aplikace také při zhoršeném počasí - nízká nasákavost polystyrenu umožňuje montáž také při zhoršených povětrnostních podmínkách
  4. Bez tepelných mostů v konstrukci - tepelně izolační vrstva je souvislá, bez obvyklých tepelných mostů od krokví apod
  5. Přiznání krovu v interieru - systém umožňuje architektonicky zajímavé a elegantní přiznání krovu v interiéru
  6. Jednoduché a bezpečné umístění parozábrany - provádění parozábrany na ideálně rovném podkladu je jednoduché, spolehlivé. Spoje je možno snadno a kvalitně slepit. Odpadá obvyklé komplikované dotěsňování parozábrany kolem kleštin apod
  7. Krov bez kondenzace - hlavní dřevěné součásti krovu jsou umístěny mimo oblast teoretické kondenzace a jsou jednoduše kontrolovatelné, což podporuje dlouhodobou spolehlivost střechy
  8. Dostatečné větrání střešní krytiny - střešní skládaná krytina je umístěna na tradičním laťování, což zajišťuje dostatečné větrání pod krytinou
  9. Spolehlivé a snadné kotvení v ploše - kotvení systému v ploše je provedeno předmontovanými nerezovými tyčemi malého průměru, tak je zajištěno maximálně spolehlivé přikotvení proti sání větru. Nerezové provedení a malý průměr tyče zajišťují minimalizaci vznikajícího tepelného můstku a prakticky neomezenou životnost
  10. Svorníky pro přenos šikmé složky zatížení - šikmá složka zatížení od krytiny je spolehlivě přenášena do krokví svorníky v oblasti římsy a okapu. Jednoduchý svorníkový spoj je používán pro veškeré tloušťky tepelné izolace

 

Typická skladba systému TopTherm pro energeticky úsporné objekty

 

Poznámka:
V úrovni spodní vrstvy tepelné izolace (6) je možno provádět elektrorozvody, popřípadě umístit pomocnou nosnou konstrukci například pro sádrovláknité desky Rigidur bez výrazného porušení parozábrany.
Místo závěsných latí (13) je možno aplikovat pro střešní krytiny, jako například asfaltové šindele, štípaná břidlice apod., celoplošné bednění.

nahoru | vytisknout stránku

Pokrývačské práce, firma KAZAVA pokrývačství, mobil:(+420) 777 843 043, e-mail: kara@tesar-pokryvac.cz

CzechProject spol. s r.o.