Jsme členem cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

záruka kvality a odbornosti

1. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2010

kategorie Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů - řešení detailu

3. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2008

kategorie rodinné domy rekonstrukce

1. místo - pokrývačské mistrovství BRAMAC 2006

kategorie rodinné domy rekonstrukce

Izolace BramacTherm

Systém nadkrokevní tepelné izolace BramacTherm

Jen taková skladba střešní konstrukce, která splňuje stavebně fyzikální požadavky zejména s ohledem na ochranu tepla a zároveň vylučuje nežádoucí následky kondenzace vodní páry, zajišťuje příjemnou pohodu bydlení, minimalizuje náklady na teplo a je trvale funkční. Všechny tyto požadavky mohou být jednoduchým způsobem splněny kvalitním tepelným izolantem z polyisokyanurátové pěny na bázi polyuretanu (PIR). Tento tepelně izolační materiál je pokládán celoplošně seshora na střešní krokve. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů přes krokve, které vedou ke ztrátě tepla.
Tak lze mnohem jednodušeji dosáhnout požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla U oproto jiným řešením, např. zvětšováním výšky krokví při provedení běžné mezikrokevní izolace.
Pro BramacTherm nabízí firma Bramac zdarma servisní posouzení. Výsledkem posouzení bude prokázána dostatečná tepelná ochrana a ochrana před kondenzací zadané střešní skladby, jakož i posouzení nezbytného připevnění tepelné izolace (typ, počet a rozteče sysstémových vrutů BramacTherm).

nahoru | vytisknout stránku

Pokrývačské práce, firma KAZAVA pokrývačství, mobil:(+420) 777 843 043, e-mail: kara@tesar-pokryvac.cz

CzechProject spol. s r.o.